Tag Archive: סמינריון

שיטת מחקר כמותית או איכותנית: איזו מהן עדיפה לתזה/דוקטורט?

פורסם על ידי יואב כהן בתאריך 17 ינואר 2016

במדעי החברה נהוגות שתי שיטות מחקר: מחקר איכותני או מחקר כמותי. במהלך הלימודים הסטודנטים לומדים להכיר את שתי השיטות ואף לשלב ביניהן. שיטת המחקר משפיעה על היקף העבודה שהסטודנט יידרש לה ומכאן שהיא משפיעה גם על הזמן שייקח לסטודנט לסיים את עבודת המחקר שלו. כלומר, שיטת המחקר היא היבט קריטי של עבודת התזה והדוקטור, אך... המשך קריאה>>>