Categories for מדעי הטבע והחיים

עריכה ב-Latex עם תוכנת Overleaf

פורסם על ידי יואב כהן בתאריך 26 מאי 2019

במשך שנים, העבודה מול העורך הלשוני בלאטך הייתה בעייתית בשל הקושי להציג שינויים ולקבל ולדחות אותם בצורה נוחה וברורה, כפי שנעשה בתוכנת וורד עם "עקוב אחר שינויים". לאחרונה, בעייה זו נפתרה בצורה יפה מאד ע"י חברת Overleaf, ובפוסט שלהלן אני מבקש להציג את הפתרון הזה לטובת אלה שאינם מכירים אותו ומעוניינים לעבוד עמי באופן זה.... המשך קריאה>>>


איתור וסימון הבדלים בין קובץ מקור לקובץ ערוּך ב-TexStudio

פורסם על ידי יואב כהן בתאריך 26 מאי 2019

חוקרים רבים במדעי הטבע, המדעים המדויקים ומדעי החיים עושים שימוש בלאטך לכתיבת עבודותיהם הודות לאפשרות לכתוב ולהציג בצורה מדויקת משוואות ואיורים מורכבים. אולם למרות היתרונות הרבים הגלומים בלאטך, ישנו חסרון כאשר כמה אנשים צריכים לעבוד יחד על אותו הקובץ, כמו במקרה של עורך ומחבר. אחד הפתרונות לכך הוא הצגת השינויים שנעשו על גבי הקובץ הערוך.... המשך קריאה>>>