מוסדות וארגונים

חלק מהארגונים והמוסדות שתרגמתי ו/או ערכתי עבורם:

 • מכון ירושלים למחקרי מדיניות
 • השירות המטאורולוגי הישראלי/משרד התחבורה
 • העמותה לקידום הפסיכותרפיה
 • המרכז לחקר המזרח התיכון ומרכז אסיה – אוניברסיטת אריאל
 • התכנית לפסיכותרפיה של הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב
 • מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
 • המכון לחקר הטיפוח בחינוך של האוניברסיטה העברית
 • המכון לתכנון מדיניות עם יהודי
 • מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניבסיטת ת"א
 • סנונית, מיסודה של האוניברסיטה העברית
 • בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית
 • אגודת הגליל: האגודה הערבית הארצית למחקר ושרותי בריאות
 • המכון לחקר הפילנתרופיה באוניברסיטה העברית
 • כתב עת מפתח, אוניברסיטת ת"א
 • הסוכנות היהודית
 • קרן ירושלים
 • מכון שפילמן לצילום
 • הליגה נגד השמצה
 • החוג לתיאטרון, האוניברסיטה העברית ירושלים

 

מבחר פרסומים

להלן מבחר מהפרסומים שתרגמתי או ערכתי בשנים האחרונות בתחומים שונים. המחברים/מזמיני העבודה נתנו הסכמתם להיכלל ברשימה זו.

עריכה באנגלית

Ahonniska-Assa, J., Polack, O., Saraf, E., Wine, J., Silberg, T., Nissenkorn, A., & Ben-Zeev, B. (2018). Assessing cognitive functioning in females with Rett syndrome by eye-tracking methodology. European Journal of Paediatric Neurology, 22(1), 39-45. doi.org/10.1016/j.ejpn.2017.09.010

Ben-Lulu, Elazar. "“Who will say Kaddish For Me”? The American Reform Jewish Response to HIV/AIDS." Journal of Modern Jewish Studies (May 2020): 1-25. https://doi.org/10.1080/14725886.2020.1763070

Cohen, Ronen A. & Yefet Bosmat (2019). The Iranian Diaspora and the Homeland: Redefining the Role of a Centre. Journal of Ethnic and Migration Studies, DOI: 10.1080/1369183X.2019.1605893

Darvasi, Ariel. (2018). The Boss Theory: The Mind that Controls Your MindHuman Behavior According to Evolutionary Principles. Riga: Lambert Academic Publishing.

Eliyahu-Levi, D., & Ganz-Meishar, M. (2019). The personal relationship between the kindergarten teacher and the parents as a mediator between cultures. International Journal of Early Years Education 27(2), 184-199. https://doi.org/10.1080/09669760.2019.1607263

Gazit, Z. (2018). Enfranchising grief following suicide: A case study of an Israeli social organization. Death Studies. doi.org/10.1080/07481187.2017.1408154

Gazit, Z. (2015). (Social) death is not the end: Defying the social exclusion due to suicide. Contemporary Social Science: Journal of the Academy of Social Sciences, 10(1), 310-322.

Girsh, Y. (2018). Negotiating the Uniform: Youth Attitudes towards Military Service in Israel. Young. https://doi.org/10.1177/1103308818787647

Gofer-Levi, M., Silberg, T., Brezner, A., & Vakil, E. (2014). Cognitive procedural learning among children and adolescents with or without spastic cerebral palsy: The differential effect of age. Research in Developmental Disabilities, 35(9), 1952-1962.

Hakim, A., & Levy, D. J. (2019). A gateway to consumers' minds: Achievements, caveats, and prospects of electroencephalography‐based prediction in neuromarketing. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 10(2), e1485. https://doi.org/10.1002/wcs.1485

Jabr, D., & Cahan, S. (2014). Between-context variability of the effect of schooling on cognitive development: Evidence from the Middle East. School Effectiveness and School Improvement, 26(3), 1-26.

Jabr, D., & Cahan, S. (2014). Schooling effects on cognitive development in a difficult environment: The case of refugee camps in the West Bank. International Studies in Sociology of Education, 24(2), 165-188.

Koren, C., & Simhi-Meidani, S. (2020). Integrating the familial and the cultural: An approach for analyzing intergenerational family relationships. British Journal of Social Work, OnLine First. doi: 10.1093/bjsw/bcaa005

Lavie, Limor. "Consensus vs. Dissensus over the ‘Civil State’ Model: A Key to Understanding the Diverse Outcomes of the Arab Spring in Egypt and Tunisia." British Journal of Middle Eastern Studies (August 2019). https://doi.org/10.1080/13530194.2019.1651631

Leven, Talia. (2020). "Gödel's God-like Essence." Journal of Applied Logics 6(6): 1021-1036. http://www.collegepublications.co.uk/downloads/ifcolog00035.pdf

Leven, T. The Role of Intuition in Gödel’s and Robinson’s Points of View. Axiomathes (2019). https://doi.org/10.1007/s10516-019-09425-2

Levitan, Olga. “Chekhov's The Seagull: Teaching Poetics Through Stage History”. MLA Approaches to Teaching Chekhov, 2015 : 113-122.

Levitan, Olga. “The Puppet as an Instrument of Thought”. In Theater for Children: An Artistic Phenomenon. Eds Hentrk Jurkowski and Miroslav Radonjic. Subotica: Open University, 2013:  39-50.

Lustenberger, Sibylle. (2020). Judaism in Motion: The Making of Same-Sex Parenthood in Israel. Palgrave Macmillan. DOI: 10.1007/978-3-030-55104-9

Naor, Dan. (2019). “The Power of Neutrality: Lebanon as an Oil Transit Country,” Middle East Policy, Vol. 26, No. 1 (Spring 2019), pp. 127-140. https://doi.org/10.1111/mepo.12405

Naor, Dan. (2019). “The Maronite Leadership’s Approach toward Syria, 1970–2011: Between Integration, Separation, and Pragmatism" Digest of Middle East Studies (February 2019), pp. 1-20. https://doi.org/10.1111/dome.12178

Parchev, O. (2018). Biopower, Sadomasochism, and Pastoral Power: Acceptance via Transgression. Sexuality & Culture. https://doi.org/10.1007/s12119-018-9563-x

Shamur, Tal. (2018). Melancholic citizenship in the south Tel Aviv protest against global migration. Citizenship Studies, DOI: 10.1080/13621025.2018.1449811

Smadar, Siev and Kliger, Doron. (2019). "Cheating in Academic Exams: A Field Study." In Dishonesty in Behavioral Economics (1st Edition) edited by Alessandro Bucciol and Natalia Montinari, 111-140. Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815857-9.00008-X

Silberg, T., Ahonniska-Assa, J., Levav, M., Eliyahu, R., Peleg-Pilowsky, T., Brezner, A., & Vakil, E. (2015). The effect of age-at-testing on verbal memory among children following severe traumatic brain injury. Child Neuropsychology, 22(5), 600-617.

Yefet, Bosmat. "The Coptic Diaspora and the Status of the Coptic Minority in Egypt." Journal of Ethnic and Migration Studies 43.7 (2017): 1205-1221.

Yefet, Bosmat. "Authoritarianism, Jihadist Ideology, and Renewal of the Religious Discourse in Egypt." The Journal of the Middle East and Africa 8.2 (2017): 211-232.

Yerushalmi, Dorit. "‘Proximity is Not a Simple Co-Existence’: an Interventionist Work at the Haifa University Theatre." New Theatre Quarterly 29.04 (2013): 370-384.

Yerushalmi, Dorit. “Toward A Balanced History: ‘Ohel’ The ‘Workers Theatre Of Eretz Yisrael’ As A Cultural Alternative To Habima (1935–1946).” Journal of Modern Jewish Studies 13.3 (2014): 340-359.

Zer-Zion, Shelly. "Ester Rokhl Kaminska and the Legitimization of Yiddish Theatre." Journal of Modern Jewish Studies 16.3 (2017): 465-480‏. doi.org/10.1080/14725886.2017.1353244

תרגום מעברית לאנגלית

Assis, Amit. "Author-ity". Mafte'akh: Lexical Review of Political Thought 2e Winter 2011: 1-28. http://mafteakh.tau.ac.il/en/issue-2e-winter-2011/author-ity

Bartal, Israel. "The Other Story: Israeli historians and Jewish ‘Universalism’." European Review of History—Revue Européenne d'Histoire 17.3 2010: 541-549.

Bartal, Israel. "Who Needs the Nation-State Law? The State of the Jews, Fears, and Fear Mongering." Marginalia. Web. 23 Feb. 2015. http://marginalia.lareviewofbooks.org/needs-nation-state-law-state-jews-fears-fear-mongering-israel-bartal/

Cahaner, Lee. “Between Ghetto-politics and Geo-politics: Ultra-orthodox Settlements in Judea and Samaria.” In Normalizing Occupation: The Politics of Everyday Life in the West Bank Settlements . Eds. Ariel Handel, Marco Allegra and Erez Maggor. Indiana University Press, 2017.

Ghanem, Honaida . "From Kubniya to Outpost: A Genealogy of the Palestinian Conceptualization of Jewish Settlement in a Shifting National Context." In Normalizing Occupation: The Politics of Everyday Life in the West Bank Settlements . Eds. Ariel Handel, Marco Allegra and Erez Maggor. Indiana University Press, 2017.

Gordon, Irena."Continuous Encounters: Ceramics in Art and Archaeology." In Catalog 38 (Summer 2016) of the exhibition Continuous Encounters: Ceramics in Art and Archaeology. Haifa University, Hecht Museum.

Limor, Lavie. The Battle over a Civil State: Egypt’s Road to June 30, 2013. Albany, NY: SUNY Press, 2018.

Ofrat, Gideon. The Virtues of Measurement: Introduction to the Ronen Siman-Tov Exhibition “The Surveyors”. Jerusalem Artists House, 2015.

קישור לתרגום לאנגלית (חלקי): http://www.art.org.il/?exhibitions=surveyors&lang=en

קישור למאמר בעברית: רונן סימן-טוב: שולה הפנינים | המחסן של גדעון עפרת

Tovi, Tal. (2019). " Aspects of Total War in The Hobbit and The Lord of the Rings." In "Something Has Gone Crack": New Perspectives on J.R.R.Tolkien in the Great War, edited by Janet Brennan Croft & Annika Röttinger. Walking Tree Publishers.

Tovi, T. 2019. "Special Forces in the Yom Kippur War." In The Competitive Advantage: Special Operations Forces in Large-Scale Combat Operations (Volume 8) edited by Robert M. Toguchi and Michael E. Krivdo, 195-210. Fort Leavenworth, Kansas: Army University Press.

Yefet, Bosmat. The Politics of Human Rights in Egypt and Jordan. Boulder, CO: Lynne Rienner, 2015.

Zuckerman-Rechter, Osnat. “Reformulating the Code: A Feminine Interpretation of the Curatorial Work of Sara Breitberg-Semel and Galia Bar Or During the 1980’s and the 1990’s in Israel.” Curating Differently: Feminisms, Exhibitions and Curatorial Spaces. Ed. Jessica Sjöholm Skrubbe. Cambridge Scholars Publishing, 2016.

תרגום מאנגלית לעברית

רנדאל, י.ק. "אמונה, אותנטיות ופעולה: הרשת הצופית היהודית-מוסלמית בישראל" בתוך האסלאם בישראל. הוצאת הקיבוץ המאוחד, יפורסם.

עריכה בעברית

לויטן, אולגה. "הדיבוק: מסמכים ועדויות מן השיח הרוסי." בתוך אל נא תגרשוני: עיונים חדשים בהדיבוק. עורכים שמעון לוי ודורית ירושלמי. תל-אביב: ספרא, אסף מחקרים 2009: 59-39.