שירות עריכה עבור מדעי הטבע, מדעי החיים והמדעים המדוייקים

  • עריכה של מאמרים, הצעות מחקר, בקשות לגרנטים, הרצאות, ועבודות מחקר באנגלית לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים במדעי הטבע, המדעים המדויקים ומדעי החיים.
  • העריכה הלשונית תביא את הטקסט באנגלית לרמה המקובלת בכתבי העת בתחום. לצורך זה אני מתייחס לכתיב, לפיסוק, לשימוש אידיומטי במילים וביטויים, לשגיאות בזמני הפועל ולבעיות בתחביר.

ארגונים ומוסדות שתרגמתי ו/או ערכתי עבורם:

  • השירות המטאורולוגי הישראלי
  • החברה הישראלית לכימיה
  • העמותה לקידום הפיזיותרפיה
  • בית הספר למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב

מבחר פרסומים
להלן מבחר מהפרסומים שתרגמתי או ערכתי בשנים האחרונות בתחומים שונים. המחברים/מזמיני העבודה נתנו הסכמתם להיכלל ברשימה זו:

Abu Qouder, F., & Amit, M. (2019). Ethnomathematics and Geometrical Shapes in Bedouin Women’s Traditional Dress. Creative Education, 10(7), 1539-1560. DOI:10.4236/ce.2019.107112

Ahonniska-Assa, J., Polack, O., Saraf, E., Wine, J., Silberg, T., Nissenkorn, A., & Ben-Zeev, B. (2018). Assessing cognitive functioning in females with Rett syndrome by eye-tracking methodology. European Journal of Paediatric Neurology, 22(1), 39-45. doi.org/10.1016/j.ejpn.2017.09.010

Alaa, Naama-Amar, Shani Gitman, Nofar Shoshana, Ofir Bahar, Vered Naor, Einat Zchori-Fein, and Lilach Iasur-Kruh. "Antimicrobial Activity of Metabolites Secreted by the Endophytic Bacterium Frateuria defendens." Plants 9, no. 1 (2020): 72. https://doi.org/10.3390/plants9010072

Bar-Haim, Arie. Fractional and High Order Asymptotic Results of the MFPT. Journal of Physical Mathematics 9 (2018), DOI: 10.4172/2090-0902.1000260

Darvasi, Ariel. (2018). The Boss Theory: The Mind that Controls Your MindHuman Behavior According to Evolutionary Principles. Riga: Lambert Academic Publishing.

Gavze, E., E. Ilotoviz, and A. Khain. "A computationally efficient linear semi-Lagrangian scheme for the advection of microphysical variables in cloud-resolving models." Monthly Weather Review (December 2019). https://doi.org/10.1175/MWR-D-19-0080.1

Gofer-Levi, M., Silberg, T., Brezner, A., & Vakil, E. (2014). Cognitive procedural learning among children and adolescents with or without spastic cerebral palsy: The differential effect of age. Research in Developmental Disabilities, 35(9), 1952-1962.

Hakim, A., & Levy, D. J. (2019). A gateway to consumers' minds: Achievements, caveats, and prospects of electroencephalography‐based prediction in neuromarketing. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 10(2), e1485. https://doi.org/10.1002/wcs.1485  

Khain, Pavel, Yoav Levi, Alon Shtivelman, Elyakom Vadislavsky, Evgeny Brainin, and Nir Stav. "Improving the precipitation forecast over the Eastern Mediterranean using a smoothed time‐lagged ensemble." Meteorological Applications 27(1) (2019). https://doi.org/10.1002/met.1840

Klein, Moshe and Oded Maimon. The Dynamics in the Soft Numbers Coordinate System. Journal of Advances in Mathematics, 18 (2020),  https://doi.org/10.24297/jam.v18i.8531

Leven, T. The Role of Intuition in Gödel’s and Robinson’s Points of View. Axiomathes (2019). https://doi.org/10.1007/s10516-019-09425-2

Silberg, T., Ahonniska-Assa, J., Levav, M., Eliyahu, R., Peleg-Pilowsky, T., Brezner, A., & Vakil, E. (2015). The effect of age-at-testing on verbal memory among children following severe traumatic brain injury. Child Neuropsychology, 22(5), 600-617.