שירות עריכה עבור מדעי הטבע, מדעי החיים והמדעים המדוייקים

  • עריכה של מאמרים, הצעות מחקר, בקשות לגרנטים, הרצאות, ועבודות מחקר באנגלית לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים במדעי הטבע, המדעים המדויקים ומדעי החיים.
  • העריכה הלשונית תביא את הטקסט באנגלית לרמה המקובלת בכתבי העת בתחום. לצורך זה אני מתייחס לכתיב, לפיסוק, לשימוש אידיומטי במילים וביטויים, לשגיאות בזמני הפועל ולבעיות בתחביר.

ארגונים ומוסדות שתרגמתי ו/או ערכתי עבורם:

  • השירות המטאורולוגי הישראלי
  • החברה הישראלית לכימיה
  • העמותה לקידום הפיזיותרפיה
  • בית הספר למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב

מבחר פרסומים
להלן מבחר מהפרסומים שתרגמתי או ערכתי בשנים האחרונות בתחומים שונים. המחברים/מזמיני העבודה נתנו הסכמתם להיכלל ברשימה זו:

Abu Qouder, F., & Amit, M. (2019). Ethnomathematics and Geometrical Shapes in Bedouin Women’s Traditional Dress. Creative Education, 10(7), 1539-1560. DOI:10.4236/ce.2019.107112

Ahonniska-Assa, J., Polack, O., Saraf, E., Wine, J., Silberg, T., Nissenkorn, A., & Ben-Zeev, B. (2018). Assessing cognitive functioning in females with Rett syndrome by eye-tracking methodology. European Journal of Paediatric Neurology, 22(1), 39-45. doi.org/10.1016/j.ejpn.2017.09.010

Alaa, Naama-Amar, Shani Gitman, Nofar Shoshana, Ofir Bahar, Vered Naor, Einat Zchori-Fein, and Lilach Iasur-Kruh. "Antimicrobial Activity of Metabolites Secreted by the Endophytic Bacterium Frateuria defendens." Plants 9, no. 1 (2020): 72. https://doi.org/10.3390/plants9010072

Bar-Haim, Arie. Fractional and High Order Asymptotic Results of the MFPT. Journal of Physical Mathematics 9 (2018), DOI: 10.4172/2090-0902.1000260

Darvasi, Ariel. (2018). The Boss Theory: The Mind that Controls Your MindHuman Behavior According to Evolutionary Principles. Riga: Lambert Academic Publishing.

Gavze, E., E. Ilotoviz, and A. Khain. "A computationally efficient linear semi-Lagrangian scheme for the advection of microphysical variables in cloud-resolving models." Monthly Weather Review (December 2019). https://doi.org/10.1175/MWR-D-19-0080.1

Gofer-Levi, M., Silberg, T., Brezner, A., & Vakil, E. (2014). Cognitive procedural learning among children and adolescents with or without spastic cerebral palsy: The differential effect of age. Research in Developmental Disabilities, 35(9), 1952-1962.

Hakim, A., & Levy, D. J. (2019). A gateway to consumers' minds: Achievements, caveats, and prospects of electroencephalography‐based prediction in neuromarketing. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 10(2), e1485. https://doi.org/10.1002/wcs.1485  

Iasur Kruh, Lilach, Vinay Kumar Bari, Jacline Abu-Nassar, Ofir Lidor, and Radi Aly. (2020). "Characterization of an endophytic bacterium (Pseudomonas aeruginosa), originating from tomato (Solanum lycopersicum L.), and its ability to inhabit the parasitic weed Phelipanche aegyptiaca." Plant Signaling & Behavior 15(7). https://doi.org/10.1080/15592324.2020.1766292

Khain, Pavel, Yoav Levi, Alon Shtivelman, Elyakom Vadislavsky, Evgeny Brainin, and Nir Stav. "Improving the precipitation forecast over the Eastern Mediterranean using a smoothed time‐lagged ensemble." Meteorological Applications 27(1) (2019). https://doi.org/10.1002/met.1840

Klein, Moshe and Oded Maimon. The Dynamics in the Soft Numbers Coordinate System. Journal of Advances in Mathematics, 18 (2020),  https://doi.org/10.24297/jam.v18i.8531

Leven, Talia. (2020). "Gödel's God-like Essence." Journal of Applied Logics 6(6): 1021-1036. http://www.collegepublications.co.uk/downloads/ifcolog00035.pdf

Leven, T. The Role of Intuition in Gödel’s and Robinson’s Points of View. Axiomathes (2019). https://doi.org/10.1007/s10516-019-09425-2

Silberg, T., Ahonniska-Assa, J., Levav, M., Eliyahu, R., Peleg-Pilowsky, T., Brezner, A., & Vakil, E. (2015). The effect of age-at-testing on verbal memory among children following severe traumatic brain injury. Child Neuropsychology, 22(5), 600-617.

Shpund, Jacob, Alexander Khain, Barry Lynn, Jiwen Fan, Bin Han, Alexander Ryzhkov, Jeffrey Snyder, Jimy Dudhia, and Dave Gill. "Simulating a Mesoscale Convective System Using WRF With a New Spectral Bin Microphysics: 1: Hail vs Graupel." Journal of Geophysical Research: Atmospheres 124, no. 24 (2019): 14072-14101. https://doi.org/10.1029/2019JD030576