מוסדות וארגונים

חלק מהארגונים והמוסדות שתרגמתי ו/או ערכתי עבורם: המכון לחקר הטיפוח בחינוך של האוניברסיטה העברית, המכון לתכנון מדיניות עם יהודי, מרכז מינרבה למדעי הרוח, סנונית, בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, אגודת הגליל: האגודה הערבית הארצית למחקר ושרותי בריאות, המכון לחקר הפילנתרופיה באוניברסיטה העברית, כתב עת מפתח, הסוכנות היהודית, קרן ירושלים, מכון שפילמן לצילום, הליגה נגד השמצה.

 

מבחר פרסומים

להלן מבחר מהפרסומים שתרגמתי או ערכתי בשנים האחרונות בתחומים שונים. כל המחברים/מזמיני העבודה נתנו הסכמתם להיכלל ברשימה זו.

 

תרגום מעברית לאנגלית

Assis, Amit. "Author-ity". Mafte'akh: Lexical Review of Political Thought 2e Winter 2011: 1-28. http://mafteakh.tau.ac.il/en/issue-2e-winter-2011/author-ity

Bartal, Israel. "The Other Story: Israeli historians and Jewish ‘Universalism’." European Review of History—Revue Européenne d'Histoire 17.3 2010: 541-549.

Bartal, Israel. "Who Needs the Nation-State Law? The State of the Jews, Fears, and Fear Mongering." Marginalia. Web. 23 Feb. 2015. http://marginalia.lareviewofbooks.org/needs-nation-state-law-state-jews-fears-fear-mongering-israel-bartal/

Cahaner, Lee. “Between Ghetto-politics and Geo-politics: Ultra-orthodox Settlements in Judea and Samaria.” In The Banality of Occupation: Israel’s Settlement Policy and the Normalization of Jewish Life in the West Bank . Eds. Ariel Handel and Erez Maggor. Indiana University Press, forthcoming.

Ghanem, Honaida . "From Kubniya to Outpost: A Genealogy of the Palestinian Conceptualization of Jewish Settlement in a Shifting National Context."  In The Banality of Occupation: Israel’s Settlement Policy and the Normalization of Jewish Life in the West Bank . Eds. Ariel Handel and Erez Maggor. Indiana University Press, forthcoming.

Gordon, Irena."Continuous Encounters: Ceramics in Art and Archaeology." In Catalog 38 (Summer 2016) of the exhibition Continuous Encounters: Ceramics in Art and Archaeology. Haifa University, Hecht Museum.

Ofrat, Gideon. The Virtues of Measurement: Introduction to the Ronen Siman-Tov Exhibition “The Surveyors”. Jerusalem Artists House, 2015.

קישור לתרגום לאנגלית (חלקי): http://www.art.org.il/?exhibitions=surveyors&lang=en

קישור למאמר בעברית: רונן סימן-טוב: שולה הפנינים | המחסן של גדעון עפרת

Yefet, Bosmat. The Politics of Human Rights in Egypt and Jordan. Boulder, CO: Lynne Rienner, 2015.

Zuckerman-Rechter, Osnat. “Reformulating the Code: A Feminine Interpretation of the Curatorial Work of Sara Breitberg-Semel and Galia Bar Or During the 1980’s and the 1990’s in Israel.” Curating Differently: Feminisms, Exhibitions and Curatorial Spaces. Ed. Jessica Sjöholm Skrubbe. Cambridge Scholars Publishing, 2016.

 

עריכה באנגלית

Gazit, Z. (2015). (Social) death is not the end: Defying the social exclusion due to suicide. Contemporary Social Science: Journal of the Academy of Social Sciences, 10(1), 310-322.

Gofer-Levi, M., Silberg, T., Brezner, A., & Vakil, E. (2014). Cognitive procedural learning among children and adolescents with or without spastic cerebral palsy: The differential effect of age. Research in Developmental Disabilities, 35(9), 1952-1962.

Jabr, D., & Cahan, S. (2014). Between-context variability of the effect of schooling on cognitive development: Evidence from the Middle East. School Effectiveness and School Improvement, 26(3), 1-26.

Jabr, D., & Cahan, S. (2014). Schooling effects on cognitive development in a difficult environment: The case of refugee camps in the West Bank. International Studies in Sociology of Education, 24(2), 165-188.

Levitan, Olga. “Chekhov's The Seagull: Teaching Poetics Through Stage History”. MLA Approaches to Teaching Chekhov (Forthcoming): 113-122.

Levitan, Olga. “The Puppet as an Instrument of Thought”. In Theater for Children: An Artistic Phenomenon. Eds Hentrk Jurkowski and Miroslav Radonjic. Subotica: Open University, 2013:  39-50.

Silberg, T., Ahonniska-Assa, J., Levav, M., Eliyahu, R., Peleg-Pilowsky, T., Brezner, A., & Vakil, E. (2015). The effect of age-at-testing on verbal memory among children following severe traumatic brain injury. Child Neuropsychology, (ahead-of-print), 1-18.

Yerushalmi, Dorit. "‘Proximity is Not a Simple Co-Existence’: an Interventionist Work at the Haifa University Theatre." New Theatre Quarterly 29.04 2013: 370-384.

Yerushalmi, Dorit. “Toward A Balanced History: ‘Ohel’ The ‘Workers Theatre Of Eretz Yisrael’ As A Cultural Alternative To Habima (1935–1946).” Journal of Modern Jewish Studies 13.3 2014: 340-359.

 

תרגום מאנגלית לעברית

רנדאל, י.ק. "אמונה, אותנטיות ופעולה: הרשת הצופית היהודית-מוסלמית בישראל" בתוך האסלאם בישראל. הוצאת הקיבוץ המאוחד, יפורסם.

 

עריכה בעברית

לויטן, אולגה. "הדיבוק: מסמכים ועדויות מן השיח הרוסי." בתוך אל נא תגרשוני: עיונים חדשים בהדיבוק. עורכים שמעון לוי ודורית ירושלמי. תל-אביב: ספרא, אסף מחקרים 2009: 59-39.