מוסדות וארגונים

חלק מהארגונים והמוסדות שתרגמתי ו/או ערכתי עבורם:

 • מכון ירושלים למחקרי מדיניות
 • התכנית לפסיכותרפיה של הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב
 • מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
 • המכון לחקר הטיפוח בחינוך של האוניברסיטה העברית
 • המכון לתכנון מדיניות עם יהודי
 • מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניבסיטת ת"א
 • סנונית, מיסודה של האוניברסיטה העברית
 • בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית
 • אגודת הגליל: האגודה הערבית הארצית למחקר ושרותי בריאות
 • המכון לחקר הפילנתרופיה באוניברסיטה העברית
 • כתב עת מפתח, אוניברסיטת ת"א
 • הסוכנות היהודית
 • קרן ירושלים
 • מכון שפילמן לצילום
 • הליגה נגד השמצה
 • החוג לתיאטרון, האוניברסיטה העברית ירושלים

 

מבחר פרסומים

להלן מבחר מהפרסומים שתרגמתי או ערכתי בשנים האחרונות בתחומים שונים. המחברים/מזמיני העבודה נתנו הסכמתם להיכלל ברשימה זו.

 

תרגום מעברית לאנגלית

Assis, Amit. "Author-ity". Mafte'akh: Lexical Review of Political Thought 2e Winter 2011: 1-28. http://mafteakh.tau.ac.il/en/issue-2e-winter-2011/author-ity

Bartal, Israel. "The Other Story: Israeli historians and Jewish ‘Universalism’." European Review of History—Revue Européenne d'Histoire 17.3 2010: 541-549.

Bartal, Israel. "Who Needs the Nation-State Law? The State of the Jews, Fears, and Fear Mongering." Marginalia. Web. 23 Feb. 2015. http://marginalia.lareviewofbooks.org/needs-nation-state-law-state-jews-fears-fear-mongering-israel-bartal/

Cahaner, Lee. “Between Ghetto-politics and Geo-politics: Ultra-orthodox Settlements in Judea and Samaria.” In The Banality of Occupation: Israel’s Settlement Policy and the Normalization of Jewish Life in the West Bank . Eds. Ariel Handel and Erez Maggor. Indiana University Press, forthcoming.

Ghanem, Honaida . "From Kubniya to Outpost: A Genealogy of the Palestinian Conceptualization of Jewish Settlement in a Shifting National Context."  In The Banality of Occupation: Israel’s Settlement Policy and the Normalization of Jewish Life in the West Bank . Eds. Ariel Handel and Erez Maggor. Indiana University Press, forthcoming.

Gordon, Irena."Continuous Encounters: Ceramics in Art and Archaeology." In Catalog 38 (Summer 2016) of the exhibition Continuous Encounters: Ceramics in Art and Archaeology. Haifa University, Hecht Museum.

Limor, Lavie. The Battle over a Civil State: Egypt’s Road to June 30, 2013. Albany, NY: SUNY Press, July 2018 (forthcoming).

Ofrat, Gideon. The Virtues of Measurement: Introduction to the Ronen Siman-Tov Exhibition “The Surveyors”. Jerusalem Artists House, 2015.

קישור לתרגום לאנגלית (חלקי): http://www.art.org.il/?exhibitions=surveyors&lang=en

קישור למאמר בעברית: רונן סימן-טוב: שולה הפנינים | המחסן של גדעון עפרת

Yefet, Bosmat. The Politics of Human Rights in Egypt and Jordan. Boulder, CO: Lynne Rienner, 2015.

Zuckerman-Rechter, Osnat. “Reformulating the Code: A Feminine Interpretation of the Curatorial Work of Sara Breitberg-Semel and Galia Bar Or During the 1980’s and the 1990’s in Israel.” Curating Differently: Feminisms, Exhibitions and Curatorial Spaces. Ed. Jessica Sjöholm Skrubbe. Cambridge Scholars Publishing, 2016.

 

עריכה באנגלית

Ahonniska-Assa, J., Polack, O., Saraf, E., Wine, J., Silberg, T., Nissenkorn, A., & Ben-Zeev, B. (2018). Assessing cognitive functioning in females with Rett syndrome by eye-tracking methodology. European Journal of Paediatric Neurology, 22(1), 39-45. doi.org/10.1016/j.ejpn.2017.09.010

Gazit, Z. (2018). Enfranchising grief following suicide: A case study of an Israeli social organization. Death Studies. doi.org/10.1080/07481187.2017.1408154

Gazit, Z. (2015). (Social) death is not the end: Defying the social exclusion due to suicide. Contemporary Social Science: Journal of the Academy of Social Sciences, 10(1), 310-322.

Gofer-Levi, M., Silberg, T., Brezner, A., & Vakil, E. (2014). Cognitive procedural learning among children and adolescents with or without spastic cerebral palsy: The differential effect of age. Research in Developmental Disabilities, 35(9), 1952-1962.

Jabr, D., & Cahan, S. (2014). Between-context variability of the effect of schooling on cognitive development: Evidence from the Middle East. School Effectiveness and School Improvement, 26(3), 1-26.

Jabr, D., & Cahan, S. (2014). Schooling effects on cognitive development in a difficult environment: The case of refugee camps in the West Bank. International Studies in Sociology of Education, 24(2), 165-188.

Levitan, Olga. “Chekhov's The Seagull: Teaching Poetics Through Stage History”. MLA Approaches to Teaching Chekhov, 2015 : 113-122.

Levitan, Olga. “The Puppet as an Instrument of Thought”. In Theater for Children: An Artistic Phenomenon. Eds Hentrk Jurkowski and Miroslav Radonjic. Subotica: Open University, 2013:  39-50.

Shamur, Tal. (2018). Melancholic citizenship in the south Tel Aviv protest against global migration. Citizenship Studies, DOI: 10.1080/13621025.2018.1449811

Silberg, T., Ahonniska-Assa, J., Levav, M., Eliyahu, R., Peleg-Pilowsky, T., Brezner, A., & Vakil, E. (2015). The effect of age-at-testing on verbal memory among children following severe traumatic brain injury. Child Neuropsychology, 22(5), 600-617.

Yefet, Bosmat. "The Coptic Diaspora and the Status of the Coptic Minority in Egypt." Journal of Ethnic and Migration Studies 43.7 (2017): 1205-1221.

Yefet, Bosmat. "Authoritarianism, Jihadist Ideology, and Renewal of the Religious Discourse in Egypt." The Journal of the Middle East and Africa 8.2 (2017): 211-232.

Yerushalmi, Dorit. "‘Proximity is Not a Simple Co-Existence’: an Interventionist Work at the Haifa University Theatre." New Theatre Quarterly 29.04 (2013): 370-384.

Yerushalmi, Dorit. “Toward A Balanced History: ‘Ohel’ The ‘Workers Theatre Of Eretz Yisrael’ As A Cultural Alternative To Habima (1935–1946).” Journal of Modern Jewish Studies 13.3 (2014): 340-359.

Zer-Zion, Shelly. "Ester Rokhl Kaminska and the Legitimization of Yiddish Theatre." Journal of Modern Jewish Studies 16.3 (2017): 465-480‏. doi.org/10.1080/14725886.2017.1353244

 

תרגום מאנגלית לעברית

רנדאל, י.ק. "אמונה, אותנטיות ופעולה: הרשת הצופית היהודית-מוסלמית בישראל" בתוך האסלאם בישראל. הוצאת הקיבוץ המאוחד, יפורסם.

 

עריכה בעברית

לויטן, אולגה. "הדיבוק: מסמכים ועדויות מן השיח הרוסי." בתוך אל נא תגרשוני: עיונים חדשים בהדיבוק. עורכים שמעון לוי ודורית ירושלמי. תל-אביב: ספרא, אסף מחקרים 2009: 59-39.